نمایش مختصر - مرکز و کتابخانه مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Islam. ( ۳ )
پدیدآوران مرتبط
Project Muse ( ۲ )
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پیایند لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۱ رکورد از ۱۱۳۸۰۹۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی11 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : The Journal of Oman studies.
پدیدآور : Oman., Ministry of Information and Culture.
ناشر : Ministry of Information and Culture, Sultanate of Oman.
شماره راهنما :‭DS247.O6‬‭A24‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
2.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Tafāhum (Muscat, Oman)
پدیدآور : Oman., Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Dīnīyah,issuing body.
تاریخ نشر : 2011]-
ناشر : Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Dīnīyah,
شماره راهنما :‭BP1‬‭.T345‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
3.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Tasāmuḥ (Muscat, Oman)
پدیدآور : Oman., Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Dīnīyah,issuing body.
تاریخ نشر : 2003-2010]
ناشر : Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʾūn al-Dīnīyah,
شماره راهنما :‭BP1‬‭.T345‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
4.
Latin periodicals
Latin periodicals[electronic resource].
عنوان : Journal of Shi'a Islamic studies
پدیدآور : Project Muse.
تاریخ نشر : 2008-
ناشر : Islamic College for Advanced Studies,
شماره راهنما :‭BP193.5‬‭.J68x‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
5.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : International journal of Sh⁻i⁽⁻i studies.
پدیدآور : Institute for the Study and Preservation of Ancient Religious Texts.
تاریخ نشر : 2003-
ناشر : Global Scholarly Publications,
شماره راهنما :‭BP194.15‬‭.I58‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
6.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : the qur'anic horizons
تاریخ نشر : 1998
ناشر : Markazi Anjuman Khuddam-ul-Qurʼan
شماره راهنما :
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
7.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Archives de sciences sociales des religions.
پدیدآور : Institut de sciences sociales des religions.
ناشر : Centre national de la recherche scientifique.
شماره راهنما :‭BL60‬‭.A7‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
8.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Islam et sociétés au sud du Sahara.
پدیدآور : Maison des sciences de l'homme (Paris, France)., Programme Islam tropical.
تاریخ نشر : 2004
ناشر : Editions de la Maison des sciences de l'homme,
شماره راهنما :‭BP64.A4‬‭S824‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
9.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : AWAL.
پدیدآور : Maison des sciences de l'homme (Paris, France)
تاریخ نشر : c1985-
ناشر : Maison des sciences de l'homme,
شماره راهنما :‭DT193.5.B45‬‭A9‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
10.
Latin periodicals
Latin periodicals[electronic resource] :
عنوان : Arabic sciences and philosophy (Online)
ناشر : Cambridge University Press
شماره راهنما :‭DS36.8‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
11.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Jerusalem studies in Arabic and Islam.
پدیدآور : Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim., Makhon le-limude Asyah ṿe-Afriḳah.
تاریخ نشر : 2006
ناشر : Magnes Press, The Hebrew University.
شماره راهنما :‭DS36‬‭.J47‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
12.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Alif (Cairo, Egypt)
پدیدآور : American University in Cairo., Department of English and Comparative Literature.
تاریخ نشر : 1981]-
ناشر : Dept. of English and Comparative Literature, American University in Cairo,
شماره راهنما :‭PN1‬‭.A45‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
13.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Islam et sociétés au sud du Sahara.
پدیدآور : Maison des sciences de l'homme (Paris, France)., Programme Islam tropical.
تاریخ نشر : 1989
ناشر : Editions de la Maison des sciences de l'homme,
شماره راهنما :‭BP64.A4‬‭S824‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
14.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Islam et sociétés au sud du Sahara.
پدیدآور : Maison des sciences de l'homme (Paris, France)., Programme Islam tropical.
تاریخ نشر : 1995
ناشر : Editions de la Maison des sciences de l'homme,
شماره راهنما :‭BP64.A4‬‭S824‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
15.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : ‭le monde rural dans l'Occident musulman médiéval‬
پدیدآور : Association pour l'étude des sciences humaines en Afrique du Nord et au Proche-Orient.
تاریخ نشر : 2009-
ناشر : Publications de l'Université de Provence,
شماره راهنما :‭DT160‬‭.R44‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
16.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Yearbook of Muslims in Europe.
ناشر : Brill
شماره راهنما :‭D1056.2.M87‬‭Y43‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
17.
Latin periodicals
Latin periodicals[Periodical]
عنوان : The Arabist : Budapest studies in Arabic
تاریخ نشر : 1988.
شماره راهنما :
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
18.
Latin periodicals
Latin periodicals[electronic resource]
عنوان : Middle East law and governance (Online : Serials Solutions)
ناشر : Brill
شماره راهنما :‭KMC3‬
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
19.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Nebula award stories (New York, N.Y. : 1982).
پدیدآور : Science Fiction Writers of America.
تاریخ نشر : c1982-1983.
ناشر : Holt, Rinehart, & Winston,
شماره راهنما :
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
20.
Latin periodicals
Latin periodicals
عنوان : Advances in liquid crystals.
ناشر : Academic Press.
شماره راهنما :
مرکز :مرکز مطالعات اسلامی به زبان های اروپایی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو